Lidské zvíře v nakaženém plášti

.


pavouk probouzí
slizkou touhou
plní prostor
proměnou v loutky

sloužili mu
v uchvácení
polapeni
včetně něho

vpád té hrozné staré věci

vášeň dusí
rozevírá

z útrob noci vyvěrá vrah

posel lásky
zničil zemi
když se letmo dotknul
svým křídlem múzy

začal sténat
nemoh se nažrat
nešlo setřást
ten temný stisk

jedna noc
kdy všechno zhaslo

potom

jen
němá síť


,