Na druhý straně to vůbec není k zahození
rozhovory andělů na letmých chodbách
výměny
jiné řády vpadly do mého řádu
šeptavé spiklenecké hovory určené k zachycení
kluzkému polapení
uchem ducha
tam nějak vtrženy
jakoby ta schůze neměla nikdy skončit
rychlá odbočka...
různé frakce byly oslabeny
a někdy - některý - člen musí být přeřazen - vyřazen
„dělal všechno pro to, aby to nedostal“
zejména v mizení se těká k jádru
to se pak čerpá z ozvěny
v pivnicích i nemocnicích
všude mají ozvěny něčím stejné
mají v sobě verdikt
malé verdikty
pomáhají určit polohu a zároveň ji mění
pronesené letmo
v letmých chodbách

.