Možná se to odehrává v dlouhém zvuku lodní píšťaly v dálce


.

milostné steny tichou nocí hrají v pavlačové tmě svou delikátní tlumenou hudbu
slyšenou na okrajích snů malé útržky plující letní horkou nocí měkký vítr představ

ať ty náznaky vystaví obraz
tato noc je příliš krásná
pro neměnnost a konkrétní tvar

její obličej obličejem všech
její tělo tělem všech
její milenec ukrytý nocí

dravé vulgární erekce zmlknou
vyklidí prostor
laskavé hudbě ticha

.